top of page

​hatde pictures

"Who so loves believes the impossible"

Elizabeth Barrett Browning

Thầy Mi chơi Piano

Thầy Mi chơi Piano

Thầy Khánh chơi Guitar

Thầy Khánh chơi Guitar

Thầy Nhơn thổi Harmonica

Thầy Nhơn thổi Harmonica

Thầy Long chơi Piano

Thầy Long chơi Piano

Thầy Khánh hòa tấu với Violin

Thầy Khánh hòa tấu với Violin

Chúng tôi thường chơi piano ở đây

Chúng tôi thường chơi piano ở đây

Bảo vật của Xưởng. Một thứ có linh hồn. Cây đàn sản xuất năm 1914 hơn 106 tuổi.

Bảo vật của Xưởng. Một thứ có linh hồn. Cây đàn sản xuất năm 1914 hơn 106 tuổi.

Một góc phòng thu âm ở Xưởng phim Hạt Dẻ

Một góc phòng thu âm ở Xưởng phim Hạt Dẻ

Bàn ngồi chơi game và 9 chiếc đồng hồ

Bàn ngồi chơi game và 9 chiếc đồng hồ

Phòng tiếp khách và quay phim

Phòng tiếp khách và quay phim

Đàn Piano

Đàn Piano

Máy tính

Máy tính

Sắc màu ghế

Sắc màu ghế

Sen đá trên bàn làm việc

Sen đá trên bàn làm việc

Góc học dễ thương

Góc học dễ thương

Siêu nhân

Siêu nhân

Xương rồng tí hon

Xương rồng tí hon

Đèn lồng lớn

Đèn lồng lớn

Tùng Hương

Tùng Hương

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
© 2018 hatde pictures

...
bottom of page