TRANG THÔNG TIN CỦA HỌC VIÊN

HỌC VIÊN MẪU

NƠI SINH | TP Hồ Chí Minh

NGÀY NHẬP HỌC | Sat Nov 30 2019

NGHỀ NGHIỆP | Thất nghiệp

TIẾN TRÌNH HỌC TẬP

di chuyển con trỏ để xem chi tiết

vui lòng truy cập trên máy tính để xem biểu đồ

TIẾN ĐỘ LÀM BÀI TẬP

di chuyển con trỏ để xem chi tiết

ĐIỂM SỐ THÀNH PHẦN

di chuyển con trỏ để xem chi tiết

TỔNG KẾT

CHUYÊN CẦN

9.1

TRUNG BÌNH

6.0